Perinteinen markkinointi on historiaa - Digimarkkinointi on nykypäivää

Kirjoittaja:
Leda Agency
January 15, 2024
min read

Perinteinen markkinointi on ollut osa liiketoimintaa vuosikymmenien ajan, mutta viime vuosina digitaalinen markkinointi on noussut merkittäväksi kilpailijaksi. Digitaalisen markkinoinnin avulla yritykset voivat tavoittaa potentiaalisia asiakkaita tehokkaammin kuin perinteisen markkinoinnin avulla. Tässä artikkelissa käsittelemme, miksi digitaalinen markkinointi on parempi ratkaisu kuin perinteinen markkinointi.

Digitaalinen markkinointi sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median käyttö on kasvanut merkittävästi viime vuosina, mikä on tehnyt siitä erittäin tärkeän markkinointikanavan yrityksille. Digitaalinen markkinointi sosiaalisessa mediassa mahdollistaa yrityksille suoran yhteyden potentiaalisiin asiakkaisiin ja auttaa yrityksiä rakentamaan vahvan online-läsnäolon.

Facebook-mainonta

Facebook-mainonta on yksi tehokkaimmista tavoista tavoittaa potentiaalisia asiakkaita maailman käytetyimmällä alustalla. Facebook-mainoksilla on mahdollista kohdentaa mainokset erittäin tarkasti halutuille kohderyhmille, kuten iän, sukupuolen, kiinnostuksen kohteiden tai sijainnin perusteella. Näin mainokset saavuttavat oikean yleisön, joka on todennäköisemmin kiinnostunut yrityksen tuotteista tai palveluista.

Sosiaalinen media ja orgaaninen näkyvyys

Sosiaalinen media on erinomainen tapa lisätä yrityksen orgaanista näkyvyyttä verkossa. Yritykset voivat jakaa sisältöä, joka kiinnostaa potentiaalisia asiakkaita ja auttaa heitä löytämään yrityksen helpommin verkossa. Sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa auttaa myös yrityksiä rakentamaan vahvaa suhdetta potentiaalisiin asiakkaisiin.

Perinteisten markkinointimenetelmien rajoitukset

Perinteisten markkinointimenetelmien rajoitukset ovat usein se, että niillä ei tavoiteta niin laajaa yleisöä kuin digitaalisilla markkinointikanavilla. Perinteisellä markkinoinnilla on myös korkeammat kustannukset kuin digitaalisella markkinoinnilla, joka voi olla haaste pienille yrityksille, joilla on rajallinen markkinointibudjetti.

Digitaalinen markkinointi mahdollistaa tavoittamaan potentiaalisia asiakkaita digitaalisilla kanavilla

Digitaalinen markkinointi mahdollistaa tavoittamaan potentiaalisia asiakkaita digitaalisilla kanavilla, kuten sosiaalisen median mainonnalla. Perinteisessä markkinoinnissa tällainen kohdennus on haastavaa, sillä mainokset tulevat yleensä vastaan satunnaisille ihmisille, jotka eivät välttämättä ole kiinnostuneita tuotteesta tai palvelusta. Digitaalisessa markkinoinnissa taas mainokset näkyvät vain niille henkilöille, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta vastaavaa sisältöä kohtaan. Tämä tekee markkinoinnista huomattavasti tehokkaampaa ja säästää aikaa ja resursseja, sillä mainokset eivät mene hukkaan ei-toivotuille henkilöille.

Lisäksi digitaalinen markkinointi tarjoaa useita erilaisia tapoja mainostaa tuotteita ja palveluita, kuten display-mainonta ja hakukonemainonta. Näiden avulla yritykset voivat kasvattaa näkyvyyttään verkossa ja houkutella lisää potentiaalisia asiakkaita sivustolleen.

Vaikka perinteisellä markkinoinnilla on edelleen paikkansa markkinoinnin mixissä, digitaalinen markkinointi on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta ja tarjoaa yhä parempia tuloksia yrityksille. Yritysten, jotka eivät ole vielä siirtyneet digitaaliseen markkinointiin, kannattaa harkita sen tarjoamia mahdollisuuksia ja hyötyjä.

Leda Agency

Modernisoidaan yrityksesi tänään